Free Plan Support

1.png

Đây là một ví dụ mà đội ngũ customer support của Invision giải thích Free Plan.

Câu đầu tiên giải thích free plan là gì (giới hạn 1 prototype, còn lại mọi thứ đều không giới hạn). Câu tiếp theo giúp mình sử dụng với chỉ 1 prototype như thế nào cho hiệu quả. Nếu cần nhiều hơn 1 prototype, Invision cho 7 ngày trải nghiệm dùng thử. Câu tiếp theo nói mình khi hết 7 ngày dùng thử, những prototype (khác với cái đầu tiên) sẽ bị khoá. Mình cần phải đăng ký một plan xịn hơn (có link gửi kèm) để tiếp tục xài.

Người dùng sau khi biết được những feature cộng thêm khi so sánh giữa plan với nhau, thông thường sẽ có 3 options để chọn:

  • Xài free vì nhu cầu ít, khi hết phải xoá bớt, vậy nên tìm học cách quản lý free plan một cách hiệu quả.
  • Xài premium vì nhu cầu cao.
  • Phân vân nên xài free hay xài premium, vì có khi mua premium xong xài không hết.

Cũng tương ứng vậy mình thường đưa ra 3 phần để hướng dẫn cho người dùng:

  • Phần 1: giới thiệu free plan (tính theo dung lượng, theo item, theo project…)
  • Phần 2: làm sao để xài free plan cho hiệu quả. Hãy để người dùng gắn với free plan này trong một thời gian đủ lâu trước khi chuyển qua premium để trải nghiệm và nhận ra sự khó khăn (pain point) khi thiếu những feature trong premium plan, không phải do free plan quá tệ.
  • Phần 3: giới thiệu premium plan (với số ngày dùng thử và nếu có thể extend thêm bằng cách chia sẻ cho bạn bè). Khi dụ được người dùng chuyển từ free sang premium, bạn phải chắc chắn đâu là vấn đề họ đang thiếu khi sử dụng free plan và mong đợi họ cần thấy ở premium plan tương ứng với các vấn đề đó.